Obchodní právo

online kalkulačka >>
Rodinné právo

Děti, Manželství a rozvod,..

Trestní právo

Trestní řízení, Trestní zákon, trestní právo hmotné a nehmotné,..

Občanské právo

Dědictví, Nemovitosti, Pojištění,..

Nekalá soutěž

Obchodní právo - nekalá soutěž

Obchodní právo

Obchodní právo upravuje oblasti vztahů mezi podnikateli ve věcech majetkoprávních tehdy, pokud to souvisí s jejich podnikatelskou činností. Základním pramenem ze kterého je v oblasti obchodního práva čerpáno je Obchodní zákoník. Oblasti které nejsou upraveny zákoníkem Obchodním se řídí úpravami zákoníku Občanského.

Obchodní zákoník

Obchodní zákoník hovoří o následujících oblastech:

 • Právní formy podnikání
 • Majetkoprávní vztahy vyplývající z podnikatelské činnosti
 • Závazkové vztahy plynoucí z obchodu
 • Některé jiné vztahy související s podnikáním (například nekalá soutěž apod.)


Struktura obchodního zákoníku

Obchodní zákoník je rozdělen do čtyřech oddílů, a to následujícím způsobem:

 • První část obsahuje obecná ustanovení
 • Druhá část hovoří o obchodních společnostech a družstvech
 • Třetí pak o závazkových vztazích plynoucích z obchodu
 • Čtvrtá pak obsahuje závěrečná, přechodná a společná ustanovení.

Ostatní normy a přepisy

Obchodní a občanský zákoník neupravuje všechny oblasti podnikání, proto se podnikatelé při své činnosti setkají s řadou dalších  právních norem a předpisů. Mezi ty nejběžnější můžeme zařadit například:

 • Zákon o živnostenském podnikání, který hovoří o podmínkách podnikání
 • Občanský soudní a Správní řád
 • Zákon o konkurzu a vyrovnání
 • Zákon o ochranných známkách
 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže či
 • Zákon o cenných papírech

© Právní poradna zdarma - www.pravniporadnazdarma.eu, 2010