TRESTNÍ PRÁVO - online právní poradna zdarma

online kalkulačka >>
Rodinné právo

Děti, Manželství a rozvod,..

Trestní právo

Trestní řízení, Trestní zákon, trestní právo hmotné a nehmotné,..

Občanské právo

Dědictví, Nemovitosti, Pojištění,..

Nekalá soutěž

Obchodní právo - nekalá soutěž

TRESTNÍ PRÁVO

Trestní právo = odvětvím veřejného práva, které určuje společensky škodlivé jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů a jejich pachatele zjišťuje a trestá. Je součástí právního řádu příslušného státu. Spolu s právem ústavním a správním se řadí mezi obory práva veřejného, neboť mu dominuje vztah mezi státem a jeho orgány na straně jedné a dalšími osobami na straně druhé.

V trestním právu rozlišujeme:

a) trestní právo hmotné – stanoví, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti, jaké sankce lze za trestný čin uložit
b) trestní právo procesní – stanoví postup příslušných orgánů státu při zjišťování trestných činů, prokazování jejich spáchání konkrétním osobám, ukládání a výkon trestů  a ochranných opatření, upravuje zároveň i práva a povinnosti osoby, proti které se trestní řízení vede, jakož i dalších osob, jichž se toto řízení dotýká

České trestní předpisy:

 • Koldínův zákoník
 • Obnovené zřízení zemské (1627)
 • Constitutio criminalis Josephina, zkráceně Josefina (1707)
 • Constitutio criminalis Theresiana, zkráceně Theresiana (1768)
 • Všeobecný zákoník o zločinech a trestech na ně (1787)
 • Obecný soudní řád kriminální (1788)
 • Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích (1803)
 • zákon č. 117/1852 ř. z. (novela trestního zákona z r.1803)
 • zákon č. 96/1854 ř. z. – tzv. "výpraskový patent"
 • zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon
 • zákon č. 87/1950 Sb., trestní řád
 • zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní
 • zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
 • zákon č. 40/2009 Sb. - aktuálně platný trestní zákoník

© Právní poradna zdarma - www.pravniporadnazdarma.eu, 2010